BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - Оголошення
Поступ головна сторінка, Postup HOMEPAGE

| Головна сторінка | INDEX 25 квітня 2000 року |

Програма діяльності Кабінету міністрів

Кількісні виміри

РОЗДУМИ

Орест КОЗЕВИЧ

Мотиви, які спонукали мене детальніше глянути на Програму, я думаю, будуть зрозумілими багатьом моїм краянам.

Протягом останніх десяти років ми намагаємося зрозуміти, що діється.
Змінюються Президенти, Прем’єри, уряди, спікери – але результати незмінно невтішні. Спроби керівництва держави втішати нас запевненнями, що наступила “тенденція до стабілізації спаду виробництва”, оптимізму не додають. Вважаю, що кожен, хто вболіває за нашу державу, повинен цікавитися тими “стравами”, які готує нам виконавча влада. Немає нічого гіршого, коли людина тратить цікавість до того, що її оточує, тратить довіру до влади. Людина, яка зневірилася, не може боротися за себе, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей.

Мої роздуми над Програмою – це спроба зрозуміти і оцінити її суть не за суб’єктивними враженнями, які виникають при читанні тексту, а за об’єктивними показниками. Можливо, це допоможе іншим зацікавленим зрозуміти, що ж нас очікує в майбутньому.

Назва

Робоча назва Програми вибрана вдало. Необхідно віддати належне її творцям. Незважаючи на численні інтерпретації назви в пресі, вона лаконічно і ясно відображає суть.

Перші оцінки

З того часу, як Програма побачила світ, чимало слів написано про неї. Оцінки в основному однакові і не дуже приязні, навіть у середовищі, близькому до Кабміну.

Програма складається зі вступу та чотирьох розділів: “Оцінка економічного становища України”, “Стратегічні цілі урядової політики”, “Пріоритетні завдання уряду” і “Очікувані результати реалізації програми”. При обговоренні Програми в урядових комітетах, за словами першого віце-прем’єра, найбільші нарікання викликали питання, пов’язані з ринком праці і соціального захисту, а також питання корінного реформування АПК.

Привертає увагу і той факт, що міністр економіки пан Тигипко відразу озвучив перелік основних ризиків, які можуть зірвати виконання Програми. Це, по-перше, – зовнішні борги, по-друге – втрата підтримки парламенту і по-третє – світові економічні кризи. Як бачимо, тут зачеплено глобальні проблеми і, можливо, економічна криза в Африці може бути тим чинником, який не дозволить виконати задумане. Можна погодитися з оцінкою, наведеною в газеті “Зеркало недели” (№12 за 25 березня 2000 року), цитую: “... Пропонується, що тут наступить солідарна відповідальність уряду і ВР “за проведення економічних реформ”, оскільки за НЕпроведення вказаних реформ ніхто, очевидно, відповідати не збирається” (переклад автора).

Задавшись ціллю, можна навести багато досить емоційних “оцінок” Програми різними виданнями і авторами. Всі вони базуються на враженнях і, як правило, на негативних емоціях, що виникають при читанні тексту Програми та порівнянні його з намірами попередніх урядів і реаліями життя. Ми пропонуємо трохи інший, кількісний, підхід до аналізу Програми.

Метод

Він ґрунтується на відомому принципі оцінки текстових файлів на основі т. зв. “ключових слів”. Ключові слова – це слова, які концентровано виражають фундаментальну суть висловлюваних у текстах понять і є текстовими маркерами, або реперами, на яких опирається ціле речення чи навіть параграф. Зазвичай у тексті може бути та чи інша кількість таких слів. Звичайно, якщо йдеться про такий різноплановий текст, як Програма, то тут потрібна певна сукупність ключових слів, яка давала б можливість достатньо повно його характеризувати.

На наш погляд, оскільки сама назва Програми опирається на два ключових поняття – РЕФОРМИ і ДОБРОБУТ, доцільно виділити окремі сукупності ключових слів, які будуть характеризувати ці поняття. Такі множини ключових слів були виділені, і була порахована частота появи цих слів у тексті Програми. Причому порахована не просто частота появи того чи іншого слова в контексті іншого поняття, а поява цього слова в його прямому сенсовному значенні.

Множина ключових слів, які характеризують РЕФОРМИ, нараховує 31 слово, а множина ключових слів, що характеризують ДОБРОБУТ, нараховує 19 слів.
До першої множини увійшли такі поняття, як економіка, фінанси (капітал, гроші, кошти і т. ін.), ринок, законодавство, нові технології, бюджет, конкуренція, реформи тощо.

До другої множини відібрано слова, котрі характеризують ДОБРОБУТ: матеріальний стан, соціальний, життя людини, освіта, культура, якість товарів і послуг, добробут тощо.

Кількість

Результат наших досліджень приведений на рисунку у вигляді двох гістограм. Одна гістограма (рис. 1) характеризує РЕФОРМИ, інша (рис. 2) – ДОБРОБУТ. Як свідчать рисунки, одні слова вживаються досить часто (наприклад, слово “економіка” повторюється в його прямому значенні 44 рази), а деякі досить рідко – 1-2 рази.

При спогляданні кількісно-графічного портрету Програми виникає цілком природне питання: що він характеризує? Чи існує математична закономірність, що визначає логіку повторення окремих ключових слів? Апроксимація наведених гістограм певними універсальними математичними законами показує, що повторюваність ключових слів у гістограмі РЕФОРМИ є близькою до логарифмічної, а в гістограмі ДОБРОБУТ – близькою до експоненціальної. Це досить відомі математичні залежності, які поширюються на багато розмаїтих процесів.

Звідси можна зробити перший узагальнюючий висновок: Прогорама є близьким до логічного впорядкування документом, але внутрішня логіка між двома основними (базовими) цілями відсутня. Невідомо, чи усвідомлювали це творці Програми, але висновки з цього можна зробити досить несподівані. Оскільки логарифмічна й експоненціальна функції є оберненими, то можна допустити, що чим більше розгортаються РЕФОРМИ, тим нижчий рівень ДОБРОБУТУ. Необхідно зазначити, що цей висновок цілком відповідає сьогоднішнім реаліям нашого буття – реформи розширюємо, а рівень життя незмінно знижується.

Акценти

Поява того чи іншого ключового слова в тексті гуртує навколо нього концепції і плани тактичного чи стратегічного звучання. І саме частота появи ключових слів у тексті віддзеркалює те, що хотіли (чи не хотіли) оприлюднити автори Програми. Скажімо, те, що такі важливі, на наш погляд, ключові слова, як політична воля чи корупція, знайшлися у третій десятці, говорить про те, що їм не надається (свідомо чи несвідомо) у Програмі належного значення.

У першій десятці РЕФОРМ знайшли своє місце терміни, які безпосередньо уособлюють реформи в усіх сферах. Це економіка – 44 повтори, фінанси, капітал, гроші, тощо – 30, ринок, ринкові відносини – 22, законодавство – 21, нові технології – 20, інвестиції – 19, державна діяльність і бюджет – по 17, конкуренція – 16, реформи – 15. Як на мене, то ці терміни мають дійсно ключове значення при здійсненні реформ, і місце кожного слова відповідає тій вазі, яку воно відіграє. Іншими словами, перша десятка ключових слів відображає достатньо обґрунтований і логічний результат.

У другій десятці звертає на себе увагу скромне місце термінів “кредити” – 10 і “право” – 10. Вважаю, що це не випадковість. У цілому світі створення нових місць праці і ріст виробництва забезпечує малий бізнес. Для його успішного розвитку необхідні незмінне ліберальне податкове законодавство і наявність обігових коштів, які черпаються з кредитів.

На жаль, в нашому суспільстві, принаймні до цього часу, питанням обігових коштів, у т. ч. кредитам для малого бізнесу, не приділялося уваги взагалі. Так що розраховувати на доступні кредити в майбутньому теж не доводиться.
Що стосується терміну “право”, то його місце в другій десятці цілком закономірне. В нашому суспільстві ніхто не розуміє і не шанує права як такого. На жаль, це стосується значною мірою простих людей, а особливо – власть імущих.

Хочеться звернути увагу також на те, що терміни “прозорість”, “відкритість” (8) – теж не на перших ролях. Це теж не випадково. Наше новітнє суспільство відрізняється кулуарністю і закритістю, особливо при вирішенні найважливіших питань, що стосуються життя пересічних людей.

Останній, третій, десяток ключових слів найцікавіший. До останньої десятки ввійшли такі терміни, як ціни, політична воля, суди, корупція, економічні злочини, кадри (всі по 4), далі – приватизація, спад, стабілізація, зростання, медіа (всі по 2) і продуктивність праці та програма дій (по 1). Мені не зрозуміло, як без політичної волі всіх гілок влади можна взагалі щось зробити. А економічна злочинність і корупція? Розумію, що говорити і писати в Програмі про ці речі малоприємно, але ж ховати голову в пісок теж не допоможе. Тим більше, що про це нам говорять на кожному кроці – починаючи з конгресу США і закінчуючи політиками регіонального масштабу.

Є ще одна, на мій погляд, дуже важлива особливість третьої десятки. Одне з останніх місць посідає термін “засоби масової інформації” (2). Тут можна з великою часткою впевненості стверджувати, що це явна помилка тих, хто створював Програму. Наше пострадянське суспільство, незважаючи ні на що, має велику довіру до мас-медіа, і виконавчій владі потрібно дуже тісно і широко співпрацювати із засобами масової інформації, роз’яснюючи людям суть реформ, наслідки, які вони породжують, і перспективи. Це значною мірою могло б нейтралізувати негативні соціальні емоції і наслідки при проведенні непопулярних, але конче необхідних економічних проектів, а їх у програмі виконавчої влади немало. Але конструктивний діалог з власним народом за посередництва мас-медіа можливий лише за умови чесного і відкритого підходу зі сторони влади, що на даний момент видається малоймовірним.

Добробут

Розібравшись з РЕФОРМАМИ, перейдемо до ДОБРОБУТУ. Ситуація тут простіша, оскільки для оцінки добробуту вибрано два десятки ключових слів. Перша десятка включає терміни, які дійсно мають визначальне значення для добробуту людини: матеріальний стан – 26, соціальний – 25, життя людини – 15, національний – 13, освіта-фах – 11, медицина – 11, безробіття – 7, добробут – 6, культура, громадськість, екологія – всі по 5. Усі зазначені терміни мають право перебувати в першій десятці, і тут легше говорити про те, яких термінів не вистачає, а не які зайві.

Цікавішою є друга десятка. Якість товарів і послуг – 4, духовність, демократія, права і свободи – всі по 3, наука – 2, стабільність, безпека, релігія – всі по 1. Без сумніву, можна щиро шкодувати, що такі фундаментальні поняття, як духовність, демократія і права та свободи людини, в цій Програмі не є головними. Очевидно, її авторам такі поняття видаються менш важливими, ніж матеріальний стан людини.

Звертає увагу на себе такий термін, як “наука “ (2). Творці програми явно не розуміють, що вітчизняна наука може бути тим фундаментом, на якому можна побудувати наше новітнє суспільство. Хочу лише нагадати, що на останньому всесвітньому економічному форумі в м. Давос (Швейцарія) відбувся поділ країн на такі, які мають достатній потенціал для розвитку і впровадження новітніх технологій у всіх сферах, і тих, які вже не в змозі щось вдіяти і які відстануть назавжди. Незважаючи на те, що в розділі “Реформи” новітнім технологіям надається велика увага, очевидно, маються на увазі технології, розроблені в інших державах. Адже зрозуміло кожному, що без розвитку науки, а особливо фундаментальної, розраховувати на наші новітні технології неможливо.

Висновки (підсумки)

Узагальнюючих висновків щодо Програми ми вирішили не робити – нехай це зроблять самі читачі на базі міркувань, висловлених у статті. Але один висновок ми все ж таки зробимо. Сумістивши дві гістограми – РЕФОРМ і ДОБРОБУТУ – на одному графіку (рис. 3), ми бачимо, що дані гістограми перетинаються на відмітці “4”. От і подумалось, що для успішного проведення запланованих РЕФОРМ необхідно 11-кратно збільшити зусилля (максимальний показник за шкалою реформи – 44 поділити на показник точки перетину графіків) і більш як 6-кратно (максимальний показник за шкалою добробут – 26 поділити на показник точки перетину графіків) покращити життя наших людей.

На закінчення – сподіваюсь, що читачі розуміють всю суб’єктивність поглядів автора і висновків, які з цього випливають. Однак ця стаття допоможе дещо з іншої позиції подивитися на головний документ, запропонований виконавчою владою.

POSTUP - ПОСТУП
№ 76 (520), вівторок
25 квітня 2000 року
·PDF - ст.01
ПЕРША СТОРІНКА
·Бий своїх, щоб чужі боялися
·Голодування припинено. Барикаду розібрано

ПОСТУП У ЛЬВОВІ
·Кілька слів
·Лицарство до Києва доведе?
·Львівщина - європейської орієнтації
·Махно у Львові
·Порубав жінку на шматки

НАША СТОЛИЦЯ
·Сенсаційний рейтинг згадуваності
·Куйбіда бере справу у свої руки
·Убивство в "Мама-Мія"
·Нове про "Хіт-FM-радіо"
·Архіваріус

ПОСТУП З КРАЮ
·Краєвид
·Ющенко горою за "принцесу"?
·Космічний злодій-науковець і бананові "фармацевти"

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОСТУП
·Край
·Росія зав'язує борговий вузол
·Кінець вугільної ери
·МВФ чекатиме результатів другого аудиту
·Світ

ПОСТУП У СВІТ
·Світоогляд
·Урочистості на площі святого Петра
·Еліан повертається додому
·Росіяни знову потрапили у засідку
·Екс-соціаліст формує перехідний уряд

ОСОБИСТІСТЬ У ПОСТУПІ
·Програма діяльності Кабінету міністрів

АРТ-ПОСТУП
·Самотнє соло для гітари
·"Музичний діалог": сократівська суперечка

ПОСТУП У ПОСТУПІ
·Ігор Слісаренко:"Я відчуваю себе вільним журналістом"

ПОСТУП У МЕДИЦИНУ
·Цивілізована допомога узалежненим
·Новини ортопедії
·Найінтимніша подія в житті жінки
·News

СПОРТ-ПОСТУП
·"Манчестер" - чемпіон Англії
·"Карпати" зупиняють "Кривбас" на дорозі до Ліги чемпіонів
·Переможні секунди "Шахтаря"

POST-SCRIPTUM
·КАЛЕНДАР
·Як правильно водити машину в умовах мегаполіса?
·ГОРОСКОП