BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - Оголошення
Поступ головна сторінка, Postup HOMEPAGE

| Головна сторінка | INDEX |

Поступ у "Поступі"

Забаглося мені переглянути окремі однойменні видання минулого. І мушу сказати, що, крім самої назви, нічого спільного вони з нашою газетою не мали. А проте і там дещо цікаве знайшлося. І почав я з популярного просвітньо-наукового тижневика, що видавався в Коломиї в 1903-05 роках. Редакторами були відомі в той час письменники й журналісти Я.Веселовський, А.Веретельник,
О.Гринюк.

Жінка, пані, подруга

Коли двоє людий побирає ся з любови, є вони для себе мужем і жінкою; коли з вигоди – паном і панею, а коли через обставини (пр. становище, гроші) – подругом і подругою. Муж сам для себе рад би мати жінку (нім.Weib, поль. Kobieta), для приятелів дому (ох!) паню, а для сьвіта подругу. Коли муж хорий, то ним печалиться жінка, відвідує пані, а про здоровлє довідуєть ся подруга. Смутком мужа ділить ся жінка, грішми пані, а довгами подруга. Коли муж умре, то плаче за ним жінка, голосить пані, а носить жалобу подруга.
(Рік 1904, ч.21)

Варварський гумор

Про варварство і жорстокість Монголів маємо дуже неясне понятє. Жорстокість і брак чувства виявляють ся передовсім тоді, коли має бути виконаний засуд смерти. Така екзекуция, є для народа в своєм роді торжеством. Справді величавим народним торжеством є каранє смертею злочинців в Сіямі. Ось як описує оден англійський подорожний таке сьвято.

Мешканці міста і околиці, сьвяточно прибрані йдуть цілими товпами на місце кари. Всі суть зацікавлені, чи удасть ся катови за одним замахом відтяти голову засудженому. Закладні за і против суть безчисленні.

Кат є убраний цілий в червоно. Він вяже злочинцеви руки і ноги, вуха затикає крейдою, і завязує йому очи. Потому каже йому приклякнути, а на шиї назначує вугльом лінію. Відтак відступає від него на 20 кроків і в дикім танцю, намахуючи шаблею, наближає ся до него. Три рази наближає ся і відступає ся, вкінци, підскочивши дико вгору, відтинає злочинцеві голову. Як удасть ся йому відтяти голову за першим замахом, тоді радість товпи не має кінця, коли ж не удасть ся, тоді його вяжуть і часто буває таке, що новий кат мусить свого попередника виправляти на тамтой світ.
(Рік 1905, ч. 21)

Чому жінки красші?

На се питанє відповідає оден англійський учений, котрий довгі літа слідив сю причину на 1600 жінках і мущинах у ріжних народів, і остаточно додумав ся того: Жінки тому такі гарні, що не потребують мучити свого розуму, се є не потребують працювати мозком, і напружена увага духа дуже нищить людську красу. Згаданий учений доказує також примірами, що коли котра жінка працює розумом, то також тратить красу. В Індиях жиє одно племя, котре називає ся Заро. Жінки того племені радять народом, журять ся домом і родиною – ну і люблять, і пестять своїх мужів. А мужі їх не мають нічого до роботи. Вони лиш бавлять діти і варять їсти. Наслідок сего є такий, що мущини суть дуже красиві, а жінки погані, як темна ніч.
Злобний учений – не правда?
(Рік 1905, ч. 21)

Грім валить частіше мущин, як жінок

Оден учений дійшов на підставі довгих дослідів до того, що воздушна елєктрика має в мущині ліпшого провідника, як у женщині. На сто людей, ражених громом, припадає лиш 27 на долю женщин. Дальше запевнює сей учений, що коли елєктрична іскра стріне в дорозі мущину і женщину разом ідучих, то все угодить в мущину.
(Рік 1904, ч. 4)

Капелюх, що сам із себе віддає поклони
Отаке диво вигадали практичні Американці. Уладженє того капелюха лежить у тім, що в нім містить ся кілька пружин так уложених, що коли легко кивне головою, пружини підносять ся догори, а відтак вертають ся на своє місце. З пружинами підносить ся і спадає цілий капелюх. Ті цікаві капелюхи є вже доволі розповсюджені серед вигідних Американців. Отже вже не чоловік поздоровляє другого чоловіка, але самі капелюхи віддають собі почесть оден другому на людських головах.
(Рік 1904, ч. 7)

Пиво винайшли Єгиптяни

Король Озіріс виробляв пиво з ячмінного солоду ще в 1960 р. перед Христом, а місто Пелюзиюм було тоді славне з пива так, як нинішна баварська столиця Монахів. Пиво називалося по-єгипетськи “дзут”; єго продавано у фляшках з тиквів.
(Рік 1904, ч. 9)

Читанє а випаданє волося.

Др. Вітфієльд звертає в “Lancet” увагу на те, що напружене читанє може у людий із слабою будовою тіла довести до випаданя волося з голови.
(Рік 1904, ч. 17)

Кілько горівки п’ють в Росії, обчисляє газета “Волґар”

Монополія горівчана, пише ся там, замкнула свої рахунки за рік 1903 помимо неврожаю дуже корисно. Прихід виносить 8.248.926 рублів. Кількож випила губернія нижненовгородска в тім році? Всього продано там 1.068.557 ведер. П’ють переважно звичайну сивуху по ціні 7,66 р. за ведро, п’ють мірками (сотна часть ведра), котрих розійшло ся понад 10 міліонів штук. Треба завважити, що населенє нижненовгородскої губернії не доходить до двох міліонів, що в тім числі находить ся поверх 20 проц. татарского та мордовінского населеня, котре зовсім горівки не п’є, а сьміло можна сказати, що на голову росийскої людности виходить відро горівки на рік. Се число піднесе ся ще незвичайно, коли возьмемо під увагу лише доросле населенє.
(Рік 1904, ч.27)

Статистика поцілуїв

Оден добродій в Льондоні займив ся на старі літа зладженєм цікавої статистики. Отсе він подав виказ, скілько разів цілував свою жінку протягом 20 літ. Першого року супружого житя дійшли ті докази любови до великаньскої суми 36 тисяч, се значить коло 100 поцілуїв на днину. Другого року зменшила ся їх кількість до половини, в третім виносило число поцілуїв пересічно по 10 денно. По пятьох роках припадало лиш по 2 поцілуї на днину, рано на добрий день і вечер на добраніч. Ще пізніше цілував сей добродій жінку по разови на днину, або й то ні. От така судьба гарної женщини на сьвіті.
(Рік 1904, ч.28)

Єгипетський лік на лисину

Проф. Макалімер, учений егіптольог з Кембріджу, відкрив на дуже старім папірусі припис цікавого ліку на лисину, якого вживала мати короля Хета, другого монархи з першої династиї (около 4.000 літ перед Христом), аби запобічи випадуваню волося. Той дорогоціний лік складав ся із песіх підошв, дактилів і ослячих копит, розварених в олію. Припис поручував втиранє того ліку в шкіру на голові. Не знати лиш, чи сей лік, зладжений на старо-єгипетські голови, поміг би теперешнім лисим людям, а нема й на папірусі згадки, чи той лік і в старину був помічний.
(Рік 1903, ч. 50)

Місто жонатих

Французький учений Кайлянд, що об’їздив уже кілька разів Африку, оповідає, що серед лібійської пустині находить ся місто Сіноаг, в якім мешкають самі жонаті. Як лиш хлопці доживуть віку мужського, мусять іти до села, яке лежить впрочім не дуже далеко від Сіноага і можуть аж тоді вернути в родинне місто, коли виберуть собі там якусь дівчину за жінку. Таке правило обовязує і вдівців. Шкода лиш, що учений не пояснює, що дієть ся з сіноагськими дівчатами. Невже і вони йдуть шукати у чужину собі досмертних товаришів життя?
(Рік 1903, ч.17)

Товариство старших дівчат

Так зове ся одно ориґінальне товариство, що повстало недавно в Німеччині, а гуртує в собі самі незамужні женщини. Статут товариства опираєть ся на ось яких основах: Кождий член товариства обовязаний старанно убирати ся і фризуватись, щоби виглядати розкішно і привабливо. Пані, що числять більше як 30 літ житя, не будуть принимані до товариства. Кажда женщина, що належить до товариства, повина мати настілько образованя, сприту та інтеліґенції, щоби могла добре боронити програму товариства, призиснувати для неї все більше членів і поборювати успішно любов до поганішої половини людського роду. Заключенє подружа буде уважати ся очевидною зрадою і карати ся виключенєм з товариства.
(Рік 1905, ч. 17)

Ориґінальне вінчанє

Оден вояк в Wyoming в Америці, не могучи дістати урльопу, щоб поїхати на своє вінчанє до Kentucky, де перебувала його наречена, взяв з нею вінчанє телеґрафічно. Отже, в означеним дни він в своїм місци побуту, а она в своїм явили ся з урядником до вінчанія в телєґрафічнім уряді і сповнили всі приписи телєґрафічно.
(Рік 1905, ч 18)

Колонія простих

В Північній Італії, коло Коми, повстала ціла колонія богатих людий, котрі постановили вести житє таке, яке вели наші прапрадіди в біблейних часах. До того ідеалу райського житя члени кольонії хотять наближити ся постепено. Поки що члени кольонії обмежають ся простою їдою, простим одягом і простим мешканєм. Всі члени кольонії ревні веґетаріяни, (не їдять мяса, лише самі ростинні страви), признають лише самі прості веґетаріянські страви, злагоджені без всяких приправ. Одіж членів кольонії складає ся з довгих білих покривал і сандалів. Сплять або на землі або на твердих лавках, в шалашах або в альтанах. До кольонії належать богаті Англійці, Французи, Німці, є і Москалі.
(Рік 1905, ч. 26)

Десять разів замужна

Доси чуло ся лиш про мужчин, що мали багато жінок, тепер показує ся противно. В Одесі увязнено якусь Фриму Ґліґберґову, 40-літну жінку, при котрій найдено 5 пашпортів на імя Злотопольської, Ватман, Зайд, Ґольд і Бронштайн. Стверджено при тім, що вона взяла вже 10 разів шлюб з ріжними мужчинами, котрих по кілька місячнім пожитю окрадала і покидала. Послідного чоловіка ограбила на суму 1.700 рублів. Три пашпорти згубила. Вкінци теперішний чоловік Ґліґберґ , значно від неї молодший, обікрав єї на 2.000 рублів і утік до Мелітополя. Тут дігнала єго жінка, але й сама попала в руки поліції.
(Рік 1905, ч. 38)

POSTUP - ПОСТУП


·PDF - ст.01
ПЕРША СТОРІНКА
·Цитата "Поступу"
·Високоповажаний Пане Президенте!
·Московський гість
·Чи піде Відень у контратаку

ПОСТУП У ЛЬВОВІ
·Кілька слів
·Куйбіда садив дерева
·115-й округ:
·Золота гітара Сходу у Львові
·Народ забуде Танюка

НАША СТОЛИЦЯ
·Набір слухачів триває
·Рейтинг згадуваності
·Задекларуйте тіньові гроші
·Назви львівських вулиць - латинкою
·Архіваріус

ПОСТУП З КРАЮ
·Краєвид
·Референдум відбувся...що далі?
·Українські полярники в полоні у росіян
·Українські літаки горіли в Конго
·З АЕС крали мільйонами

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОСТУП
·Край
·Смертельний удар по "ДЕУ"
·Руперт Мердок хворий на рак
·Кому допоможуть МВФ і Світовий банк
·Світ

ПОСТУП У СВІТ
·Світоогляд
·Єврокорпус переймає командування
·Енкаведист не витримав такої наруги
·Війна за пільги

ОСОБИСТІСТЬ У ПОСТУПІ
·Конрад Аденауер, громадянин Європи

АРТ-ПОСТУП
·Музика на замовлення
·Шлягерний шаблон у фатальній тональності

ППОСТУП У ПОСТУПІ
·Поступ у "Поступі"

ПОСТУП У МЕДИЦИНУ
·News
·Чого жінка має дивитися в люстерко
·News

СПОРТ-ПОСТУП У СВІТ
·Львів'ян позбавили інтриги
·Приємна традиція для "Карпат" у Полтаві закінчилася
·Другий чемпіонат ПЄБЛ має нового чемпіона
·Спорт-бліц

POST-SCRIPTUM
·Календар
·А чи не турист ви?
·Гороскоп на 19 квітня